Novi Zakon o dobiti: Veća kontrola transakcija među povezanim osobama
12%
OBJAVA: Srijeda, 11. siječnja 2017. 21:47
IZVOR: Bljesak.info/Akta.ba
AUTOR: Z.S.
Novi Zakon o dobiti: Veća kontrola transakcija među povezanim osobama
0

Povezana osoba je, prema pojašnjenju u Zakonu, svaka osoba, pravna ili fizička, sa udjelom 25% i više u kapitalu drugog ili drugih pravnih osobama, zatim bračni i izvanbračni drug, potomci, usvojenici i potomci usvojenika, roditelji, usvojitelji, braća i sestre i njihovi potomci

Novi Zakon o porezu na dobit, koji je na snazi od 1.1.2016. godine,  posebnu pažnju posvećuje povezanim osobama. Urađen je i poseban podzakonski akt, Pravilnik o transfernim cijenama, koji dodatno regulira ovu oblast.

Tako će se sve transakcije između povezanih osoba iznad 500.000 KM na godišnjoj razini morati prijaviti Poreznoj upravi sa podnošenjem Godišnje prijave poreza na dobit.

Također, povezane pravne osobe moraju imati svoj, interni, Pravilnik o transfernim cijenama u kome će pojasniti koju metodu za utvrđivanje efekata transakcija sa povezanim osobama primjenjuju.

''Efekti svake transakcije između povezanih osoba koja dovodi do precijenjenih rashoda ili podcijenjenih prihoda su predmet oporezivanja sa 10% poreza na dobit. Ova odredba je postojala i u starom Zakonu o porezu na dobit, međutim, nije bila razrađena pravilnikom, a ni zaposlenici Poreznih uprava nisu bili dovoljno educirani za kontrolu u ovom segmentu'', objašnjava za Akta.ba Sanela Agačević, ovlašteni revizor iz kompanije "Chronos" iz Zenice.

Agačević dodaje da je sada situacija znatno drugačija i pravne osobe koja posluju sa povezanim osobama moraju obratiti posebnu pažnju na cijene u transakcijama.

''Najjednostavnije rečeno, cijene moraju biti iste kao da se transakcija vrši sa bilo kojim drugim pravnom osobom sa kojim nije povezano'', navodi ona.

Povezana osoba je, prema pojašnjenju u Zakonu, svaka osoba, pravna ili fizička, sa udjelom 25% i više u kapitalu drugog ili drugih pravnih osobama, zatim bračni i izvanbračni drug, potomci, usvojenici i potomci usvojenika, roditelji, usvojitelji, braća i sestre i njihovi potomci.

Pored transakcija koje se vrše između povezanih osoba, treba obratiti pozornost i na tzv. jednosmjerne transakcije. Na primjer, stipendiranje povezane osobe (npr. djece, braće i sl.) je u cijelosti oporezivo, kao i sponzorstvo.

''Teško je generalno reći na što obratiti pozornosti, ali ako trebam izdvajati, rekla bi da su to upravo transakcije sa povezanim osobama, zatim otpis potraživanja, rezerviranja za dane garancije, kamate na zajmove primljene od povezanih osoba, jer za sve navedene rashode ili postoji ograničenje u visini  ili više uvjeta koje je potrebno zadovoljiti, za razliku od starog Zakona o porezu na dobit. Zakon je izuzetno kompleksan, i za njegovu punu primjenu nužno je poznavati Međunarodne računovodstvene standarde'', navodi ona.

"Novim Zakonom planirano je da se na isplate iz dobiti plaća porez na dohodak po stopi od 12%. Do sada su te isplate bile neoporezive u FBiH", kaže Agačević.

Ulaganje u smislu reinvestiranja iz dobiti je regulirano također ovim Zakonom.

''Ukoliko se izvrši reinvestiranje iz dobiti u imovinu za obavljanje proizvodne djelatnosti, ukoliko se zaposle novi radnici, smanjuje se obveza za porez na dobit. To su novi poticaji. Međutim, ako se koriste poticaji, Zakon ne dozvoljava isplatu iz dobiti'', objašnjava nam Agačević.

Ali navodi da ako se želi izvršiti isplata iz dobiti (pod pretpostavkom da se ne koriste olakšice), pravna osoba mora imati dokaz da je izmirio sve obveze po osnovu poreza i ne smije dugovati zaposlenicima plaće.

 

Dobit se ne može isplaćivati u gotovom novcu, još od rujna 2015. godine, kada je stupila na snagu Uredba o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem. Dobit se može samo prenijeti na tekući račun vlasnika kapitala, nakon donesene odluke o raspodjeli. Kazni nema ukoliko se dobit ne podigne ili se ne reinvestira.

''Sudbina' dobiti je u rukama vlasnika kapitala i oni određuju da li će je rasporediti za isplatu, da li će reinvestirati ili pak ništa od navedenog. Po pitanju isplate iz dobiti izmjena nema dok ne stupi na snagu novi Zakon o porezu na dohodak kojim se planira isplata iz dobiti oporezivati sa 12% poreza na dohodak'', navodi ona.

Komentari (0)
Komentari su djelo i osobno mišljenje naših posjetitelja, Bljesak.info ne odgovara za njih, kao ni za eventualne reakcije. Komentiranjem pristajete na Uvjete korištenja.
 :)
 :(
 :P
 :D
 :O
 ;)
 8)
 8|
 ]:(
 :\
 :|(
 3:)
 O:)
 :-*
Ovaj članak mogu komentirati samo registrirani korisnici. Molimo prijavite se za komentiranje. Prijavu možete izvršiti i preko Facebook i Google servisa.
Molimo popunite polja i pošaljite komentar.