Milijarda eura
Novalić: Autocesta sjeverno i južno od Mostara je prioritet Vlade FBiH
Prije sastanka premijer je naglasio kako je u Mostar pozvao pet ponajvećih bh. kompanija da vidi kakve su njihove mogućnosti u investiranju na jugu države, te da vidi što bi Vlada FBiH i Hercegovačko-neretvanska županija mogli poduprijeti od mogućih projekata

Prvi prioriteti Vlade FBiH su Mostar jug i Mostar sjever, jer milijarda eura koja bi prošla kroz Mostar projektom autoceste bi jako preporodila život", izjavio je Fadil Novalić.

Prije sastanka premijer je naglasio kako je u Mostar pozvao pet ponajvećih bh. kompanija da vidi kakve su njihove mogućnosti u investiranju na jugu države, te da vidi što bi Vlada FBiH i Hercegovačko-neretvanska županija mogli poduprijeti od mogućih projekata.

Kako je kazao Novalić, ulaganja su veća na sjeveru zbog prometne povezanosti sa zapadom, dok bi kroz javne investicije i privlačenje investitora uz vladine mehanizme povećali zapošljavanje na jugu države.

Petak, 19. svibnja 2017. 17:18
Z.S.
http://www.bljesak.info/rubrika/business/clanak/novalic-autocesta-sjeverno-i-juzno-od-mostara-je-prioritet-vlade-fbih/198793