Vlada FBiH poručila
Nema tajnih planova, ni privatizacije BH Telecoma
Federalna vlada priopćava da ne postoje nikakvi, ni javni ni tajni planovi privatizacije BH Telecoma niti je to ikada bio uvjet MMF-a.

Povodom medijskih napisa da je Vlada FBiH pripremila “svoj” izvještaj o poslovanju JP BH Telecoma s namjerom da privatizira ovu kompaniju, Federalna vlada priopćava da ne postoje nikakvi, ni javni ni tajni planovi privatizacije BH Telecoma niti je to ikada bio uvjet MMF-a.

Vlada Federacije BiH može razmatrati i odlučivati isključivo Izvještaj o poslovanju koji je sačinila uprava BH Telecoma d.d. Sarajevo, a koji će joj putem Federalnog ministarstva prometa i komunikacije, kao nadležnog ministarstva, uskoro biti i dostavljen.

Stoga tvrdnja da Federalna vlada samoinicijativno istražuje poslovanje pojedinih kompanija i da ih kasnije u ”paralelnim izvještajima” optužuje za manipulacije i zloupotrebe predstavlja besmislicu i potpuno nepoznavanje pravnih procedura, koje moraju biti ispoštovane, da bi neki akt bio razmatran na sjednici Vlada Federacije BiH.

Odnosi između direktora javnih poduzeća i Vlade Federacije BiH, u kojima je država većinski vlasnik, zasnovani su na apsolutnom povjerenju i podršci. Razumljivo da je, poput ostalih poduzeća, i poslovanje najprofitabilnije federalne kompanije tema redovne komunikacije između federalnog premijera Fadila Novalića i generalnog direktora Mirsada Zaimovića, kao i resornog ministra Denisa Lasića.

Osnovni cilj tih kontakata je osiguranje najbolje moguću suradnje između Vlade Federacije BiH i BH Telecoma što u konačnici treba donijeti i najvišu kvalitetu usluga za građane.

Krajnje je neozbiljna tvrdnja da se Federalna vlada bavi analizom rada medija i njihovim odnosom prema predstavnicima vlasti. Cijenimo da sponzorstva BH Telecoma i drugih javnih kompanija imaju za cilj promociju novinarskih sloboda i što kvalitetnije izvještavanje javnosti o političkim i društvenim prilikama u Bosni i Hercegovine, a nikako njihovo ograničavanje.

Kopija, javnosti predstavljenog, nepostojećeg alternativnog Izvještaja o poslovanju BH Telecoma koja je, navodno, bez znanja direktora sačinila Vlada Federacije BiH je krivotvorena, kao što je netočna i informacija o njezinom postojanju.

Srijeda, 11. siječnja 2017. 13:12
K.K.
http://www.bljesak.info/rubrika/business/clanak/nema-tajnih-planova-ni-privatizacije-bh-telecoma/182848