AGROFRUT
Opis tvrtke

AGROFRUT d.o.o. Mostar - Visoko i više obrazovanje

Skraćeni naziv : AGROMEDIT.FAK. DŽEMAL BIJEDIĆ Mostar

Kontakt informacije
Telefon: +387 (0)36/570-072
Matični broj: 4227317420004
Lokacija
Maršala Tita BB
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina